Наша спільна мета – справді незалежна, самоврядна, професійна адвокатура!

Наша спільна мета – справді незалежна, самоврядна, професійна адвокатура!

Наша спільна мета – справді незалежна, самоврядна, професійна адвокатура!


Наша спільна мета – справді незалежна, самоврядна, професійна адвокатура!

25 березня цього року Національною асоціацією адвокатів України було проведено експертне обговорення проекту Закону «Про внесення змін до Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Наша спільна мета – справді незалежна, самоврядна, професійна адвокатура!


Дискусію відкрили заступник Глави адміністрації Президента України Олексій Філатов та Голова НААУ, РАУ Лідія Ізовітова.

Наша спільна мета – справді незалежна, самоврядна, професійна адвокатура!


Документ запропонований робочою групою з реформування законодавства про адвокатуру та безоплатну правову допомогу, яка утворена Главою держави. У ході обговорення Олексій Філатов підкреслив, що закон має бути розроблений адвокатами для адвокатів і думка професійної спільноти має бути визначальною. Зокрема, він зазначив, що закріплення виключного представництва адвокатів в суді є одним із пріоритетних завдань нового закону. У ході дискусії Голова НААУ, РАУ Лідія Ізовітова зазначила: «Ми маємо розраховувати на розуміння адвокатів, коли проходить наш профільний закон який дійсно потребує змін на користь адвокатури та суспільству. Коли іде дискусія чи потрібно виключне право адвоката в суді ми повинні виходити перш за все не з професії, а з захисту прав людей. Професійність у захисті повинна бути основоположною».

Наша спільна мета – справді незалежна, самоврядна, професійна адвокатура!


Учасники дискусії у своїх виступах наголошували, що в новому Законопроекті багато позитивного. Враховано досвід європейських країн. Головною метою внесення змін до профільного адвокатського закону є розширення професійних прав та гарантій адвокатської діяльності. Зокрема, йдеться про участь у процесуальних діях та доступу до приміщень, де утримуються клієнти та не розкриття адвокатської таємниці.
Але серед очевидних позитивів цей Законопроект з точки зору присутніх адвокатів має й негативи. Зокрема, адвокатами було піддано різкій критиці запропоновану виборчу модель та процедуру формування і діяльності системи адвокатури України, викладену в Розділі VII «Адвокатське самоврядування».

Наша спільна мета – справді незалежна, самоврядна, професійна адвокатура!


Від імені закарпатської делегації виступив Олексій Фазекош, який наголосив, що головним завданням реформування системи адвокатури на Україні повинно бути її наближення до європейських правових стандартів та перетворення в дійсно незалежний правозахисний інститут, який на демократичних принципах формує свою вертикаль адвокатського самоврядування, є справді незалежним, ефективним і, як наслідок, надійно та ефективно захищає законні права та інтереси громадян України. Натомість, можемо констатувати, що правовий аналіз низки положень запропонованого Законопроекту, зокрема в частині обрання органів адвокатського самоврядування породжує масу правових колізій, приведе до безкінечних довготривалих судових спорів і ця вкрай неефективна модель є нам, адвокатам, абсолютно непотрібною. Можна змінювати багато принципів і підходів до функціонування системи адвокатури України , говорити про захист професійних прав адвокатів, про розширення їх повноважень, про посилення змагальності в судовому процесі, про соціальні та пенсійні питання тощо, але якщо українська адвокатура не буде мати ефективну та дієву модель, не буде справді незалежною та демократичною, реформувати інші вторинні моменти немає сенсу. Така моя позиція і таке моє бачення, яке підтримують всі мої колеги по раді адвокатів закарпатської області та переважна більшість адвокатської спільноти Закарпаття.

Наша спільна мета – справді незалежна, самоврядна, професійна адвокатура!


Позиція адвокатської спільноти України в цьому питанні була одностайною і категоричною. В новому Законі має бути базово закладена така модель формування органів адвокатського самоврядування, яка б сприяла ефективній діяльності вертикалі адвокатського самоврядування, функціонування системи адвокатури України на засадах незалежності, самоврядності та ефективності, а обрання до її керівних органів має відбуватися на дійсно демократичних принципах. Адвокати наполягали на своїй позиції про те, що найбільш прийнятний термін обрання в органи адвокатського самоврядування – це 5 років. Абсолютно не витримує жодної критики спроба штучно обмежити право бути обраним до органів адвокатського самоврядування двома строками терміном 2 роки. Така норма не відповідає демократичним принципам самоврядності, європейським моделям функціонування адвокатури, створює штучно бар’єри для обрання в органи адвокатського самоврядування тих осіб, які користуються за свій професіоналізм та моральні якості заслуженою повагою та авторитетом та формують правову еліту України. Один із старійшин адвокатури Закарпаття, відомості про якого внесені в Золоту книгу адвокатів України Василь Кошеля з цього приводу в своєму виступі сказав: «Ми – самоврядна організація. Тільки ми самі маємо виключне право вирішувати кого, скільки разів і на який термін обирати. Більшість мого життя, як в частини моїх колег, пов’язано з долею адвокатури.

Наша спільна мета – справді незалежна, самоврядна, професійна адвокатура!


Не потрібні нам ніякі обмеження ні по термінам, ні по часу. Ми боролися за те, щоб адвокатура України була справді незалежною і самоврядною. Хай самі адвокати на своєму З’їзді чи конференціях визначають форму голосування – чи відкриту, чи таємну. Хто має у нас повагу, той і буде обраний, яка б форма голосування не була. А я вважаю, що має бути відкрита. Треба дивитись людям в очі. І не потрібні нам ніякі самовисунення, тим більше з усякими справками.

Наша спільна мета – справді незалежна, самоврядна, професійна адвокатура!


Поменше має бути бюрократії. Хай адвокати висовують кого хочуть. Переконаний, так воно і буде. Доля адвокатури України бути сильною». Такі думки і така позиція була підтримана більшістю учасників обговорення в результаті якого було прийнято Резолюцію, яку вирішено направити до Президента України, Верховної Ради, відповідних компетентних органів та робочої групи з реформування законодавства про адвокатуру та безоплатну правову допомогу, яка утворена Главою держави. Також адвокатами була внесена пропозиція розширити склад названої робочої групи та максимально залучити до її діяльності адвокатів. І додатково запропоновані нові члени до її складу від адвокатської спільноти.

Наша спільна мета – справді незалежна, самоврядна, професійна адвокатура!


Прес-служба адвокатського самоврядування Закарпаття.

27 03 2016